Walne Zgromadzenie Członków 2016 rokZawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KSM L-W w dniu 10.05.2016 Plik PDF


Procedura zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej KSM L-W Plik PDF


Karata zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej Plik PDF


Oświadczenie kandydata - załącznik nr 1 do zgłoszenia Plik PDF


Oświadczenie kandydata - załącznik nr 2 do zgłoszenia Plik PDF


Oświadczenie kandydata - załącznik nr 3 do zgłoszenia Plik PDF


Oświadczenie kandydata - załącznik nr 4 do zgłoszenia Plik PDF


Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie 2016r. Plik PDF


Sprawozdanie Rady Nadzorczej KSM L-W za 2015r. Plik PDF


Sprawozdanie Zarządu KSM L-W za rok 2015r. Plik PDF


Sprawozdanie finansowe KSM L-W za rok 2015r. Plik PDF


Protokół oraz uchwały Walnego Zgromadzenia KSM L-W z dnia 10.05.2016r. Plik PDF