Walne Zgromadzenie Członków 2017 rokProtokół oraz uchwały Walnego Zgromadzenia KSM L-W z 09.05.2017r. Plik PDF


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KSM L-W w dniu 09.05.2017r. - poszerzony porządek obrad Plik PDF


Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie 2017r. Plik PDF


Sprawozdanie Zarządu KSM L-W za 2016r. Plik PDF


Sprawozdanie finansowe KSM L-W za 2016r. Plik PDF


Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016r. Plik PDF


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KSM L-W w dniu 9.05.2017 Plik PDF