Walne Zgromadzenie Członków 2018 rok

 

Protokół oraz Uchwały WalnegoZgromadzenia z 08.05.2018r. Plik PDF


Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie 08.05.2018r. Plik PDF


Sprawozdanie finansowe KSML-W za 2017r. Plik PDF


Sprawozdanie Zarządu KSML-W za 2017r. Plik PDF


Sprawozdanie Rady Nadzorczej KSML-W za 2017r. Plik PDF


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KSM L-W w dniu 08.05.2018r. Plik PDF


Procedura zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej KSM L-W Plik PDF