Walne Zgromadzenie Członków 2019 rok

Protokół oraz Uchwały Walnego Zgromadzenia z 23.05.2019r Plik PDF


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KSML-W w dniu 23.05.2019r. - poszerzony porządek obrad Plik PDF


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KSM L-W w dniu 23.05.2019r. Plik PDF


Sprawozdanie Zarządu KSML-W za 2018r. Plik PDF


Informacja dot. Sprawozdania finansowego KSML-W za 2018r. Plik PDF


Sprawozdanie Rady Nadzorczej KSML-W za 2018r. Plik PDF


Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie 23.05.2019r. Plik PDF


Procedura zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej KSM L-W Plik PDF