na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy – Zdroju, Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (decyzja nr KR.RET.70.63.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.) z dniem 1 czerwca 2021 roku ulega zmianie opłata za:
  • dostawę zimnej wody z kwoty 5,98 zł/m3 do kwoty 6,49 zł/m3
  • odprowadzanie ścieków z kwoty 5,66 zł/m3 brutto na 6,37 zł/m3
Łącznie cena m3 ZIMNEJ WODY (woda + kanał) to 12,86 zł.
 
W związku z powyższym od 1 czerwca 2021 roku ulegają zmianie opłaty za lokale mieszkalne w części „Opłaty niezależne od KSM”.