Próby szczelności gazu

Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Krynicy Zdrój, zgodnie z obowiązkiem wykonywania okresowego przeglądu wewnętrznej instalacji gazowej (art. 62 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r D.U.nr 89poz.414 z późn.zm. „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w okresie od 5 maja do 24 czerwca 2021 roku, przeprowadza próby szczelności instalacji gazowej w budynkach i mieszkaniach.

W przypadku stwierdzenia nieszczelności i braku lokatora w mieszkaniu, nastąpi odcięcie dopływu gazu do tego lokalu - do czasu zlokalizowania i usunięcia wypływu gazu.

Do obowiązków Spółdzielni należy usunięcie nieszczelności do zaworu przed urządzeniem. Nieszczelności za zaworem odcinającym w lokalu usuwa lokator na koszt własny.

Powyższe przeglądy wykonują upoważnieni pracownicy KSM L-W w godzinach pracy Spółdzielni. Szczegółowych informacji dotyczących prób szczelności - udziela Dział Techniczny KSM L-W pod nr tel. (18) 534 95 10.