Przeglądy Kominiarskie Krynica - Zdrój

Przeglądy ww. instalacji wykonuje na zlecenie Spółdzielni Mistrz Kominiarski Adam Tlałka w godzinach pracy Spółdzielni. Szczegółowych informacji - udziela Dział Techniczny KSM L-W pod nr tel. (18) 534 95 10.

Osoby przebywające na kwarantannie lub izolacji, zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu pod nr tel. (18) 534 95 00

UWAGA!!

Użytkownikom piecy gazowych jedno lub dwufunkcyjnych przypominamy, że zgodnie z Regulaminem porządku domowego Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej Krynicy – Zdroju § 5 ust. 4 obowiązkowe jest wykonywanie okresowego (rocznego) przeglądu urządzenia gazowego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia serwisowe urządzeń gazowych na koszt użytkownika lokalu.

 

Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców prosimy o udostępnienie mieszkania w ustalonym terminie.

Z poważaniem

/Zarząd/ Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Krynicy Zdrój