Historia powstania Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej

11.07.1959 r.
wpis do Rejestru w Sądzie Powiatowym w Nowym Sączu - rozpoczęcie działalności z dniem 1.01.1959 r.
 
30.08.1972 r.
postanowienie RSA-II-120 Sąd Powiatowy w Nowym Sączu na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krynicy z dnia 8.06.1972 r. zatwierdzonej przez Centralny Zawiązek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie z dnia 15.07.1972 r. EOP/002/10539/72 oraz ustawy z dnia 17.02.1961 o spółdzielniach i ich związkach wpisuje się zmianę nazwy Spółdzielni, która brzmi:
„Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa”
 
1.07.1973 r.
Na podstawie wyciągu z protokołu Walnego Zebrania Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Melsztyn” w Krynicy z dnia 22.06.1973 r. oraz wyciągu z protokołu Zebrania Przedstawicieli Członków Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 28.06.1973 wnosi do Sądu Powiatowego w Nowym Sączu o wpisanie do rejestru RS V-27 i RS A II-120 połączenia Spółdzielni.
 
20.09.1978 r
Postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - Uchwałą NR 4 Zebrania Przedstawicieli Członków KSM L-W w Krynicy z dnia 28.04.1977 r. w oparciu o przepis § 43 pkt. 10 Statutu – zmienić postanowienie Statutu KSM L-W w Krynicy §2 pkt. 2 i nadać mu brzmienie: „Spółdzielnia działa na terenie miasta i gminy Krynica, Muszyna, Piwniczna, gminy Łabowa” (Zbigniew Piasecki – Prezes).

 

Wiecej informacji przeczytasz tutaj!!!