Awarie i usterki w godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać pod numer telefonu: 

(18) 534 95 10

Awarie i usterki po godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać pod numer awaryjny: 

+48 516-066-284

Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Krynicy – Zdroju

ul. Wspólna 5, 33-380 Krynica-Zdrój

tel. (18) 534 95 00
tel. (18) 471 24 40
fax. (18) 534 95 30 

E-mail: sekretariat@krynickasm.pl

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują strony w pierwsze robocze poniedziałki miesiąca w siedzibie Spółdzielni

(ul. Wspólna 5, Krynica-Zdrój pok. 10).

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:
Katarzyna Syrkiewicz
mail: przewodniczacaRN@krynickasm.pl

Sekretarz Rady Nadzorczej:
Agnieszka Dąbkowska
mail: sekretarzRN@krynickasm.pl

Prezes Zarządu
mgr inż. Jolanta Szyszka 

Społeczni członkowie zarządu
mgr inż. Grzegorz Iskra – Członek Zarządu
lic. Konrad Kudlik – Członek Zarządu

Przyjmuje strony w siedzibie Spółdzielni (ul. Wspólna 5, Krynica-Zdrój)

poniedziałek w godz. 10 – 15
czwartek w godz. 10 – 14
E-mail: prezes@krynickasm.pl

Historia

Historia powstania Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej
Wpis do Rejestru w Sądzie Powiatowym w Nowym Sączu – rozpoczęcie działalności z dniem 1.01.1959 r.
Postanowienie RSA-II-120 Sąd Powiatowy w Nowym Sączu na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krynicy z dnia 8.06.1972 r. zatwierdzonej przez Centralny Zawiązek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie z dnia 15.07.1972 r. EOP/002/10539/72 oraz ustawy z dnia 17.02.1961 o spółdzielniach i ich związkach wpisuje się zmianę nazwy Spółdzielni, która brzmi: „Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa”
Na podstawie wyciągu z protokołu Walnego Zebrania Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Melsztyn” w Krynicy z dnia 22.06.1973 r. oraz wyciągu z protokołu Zebrania Przedstawicieli Członków Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 28.06.1973 wnosi do Sądu Powiatowego w Nowym Sączu o wpisanie do rejestru RS V-27 i RS A II-120 połączenia Spółdzielni.
Postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – Uchwałą NR 4 Zebrania Przedstawicieli Członków KSM L-W w Krynicy z dnia 28.04.1977 r. w oparciu o przepis § 43 pkt. 10 Statutu – zmienić postanowienie Statutu KSM L-W w Krynicy §2 pkt. 2 i nadać mu brzmienie: „Spółdzielnia działa na terenie miasta i gminy Krynica, Muszyna, Piwniczna, gminy Łabowa” (Zbigniew Piasecki – Prezes).