OGŁOSZENIA O PRACĘ

Ogłoszenie - oferty pracy

 

 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza KSM-L ogłasza konkurs na stanowisko nieetatowego (społecznego) Członka Zarządu KSML-W.

Konkurs na stanowisko nieetatowego (społecznego) Członka Zarządu KSML-W

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

na podstawie § 108 ust. 1 Statutu Spółdzielni 

Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy Zdroju

ZWOŁUJE

 Walne Zgromadzenie Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy Zdroju

na dzień 28 czerwca 2023 r. godz. 1600

w świetlicy Spółdzielni przy ul. Wspólna 5 w Krynicy-Zdroju

Zawiadomienie WZ 28.06.2023 

 

 

I N F O R M A C J A

Rada Nadzorcza KSML-W w Krynicy-Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko

nieetatowego (społecznego) Członka Zarządu KSML-W

Konkurs na stanowisko nieetatowego (społecznego) Członka Zarządu