Awarie i usterki w godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać pod numer telefonu: 

(18) 534 95 10

Awarie i usterki po godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać pod numer awaryjny: 

+48 516-066-284

Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Krynicy – Zdroju

ul. Wspólna 5, 33-380 Krynica-Zdrój

tel. (18) 534 95 00
tel. (18) 471 24 40
fax. (18) 534 95 30 

E-mail: sekretariat@krynickasm.pl

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują strony w pierwsze robocze poniedziałki miesiąca w siedzibie Spółdzielni

(ul. Wspólna 5, Krynica-Zdrój pok. 10).

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:
Katarzyna Syrkiewicz
mail: przewodniczacaRN@krynickasm.pl

Sekretarz Rady Nadzorczej:
Agnieszka Dąbkowska
mail: sekretarzRN@krynickasm.pl

Prezes Zarządu
mgr inż. Jolanta Szyszka 

Społeczni członkowie zarządu
mgr inż. Grzegorz Iskra – Członek Zarządu
lic. Konrad Kudlik – Członek Zarządu

Przyjmuje strony w siedzibie Spółdzielni (ul. Wspólna 5, Krynica-Zdrój)

poniedziałek w godz. 10 – 15
czwartek w godz. 10 – 14
E-mail: prezes@krynickasm.pl

Ogłoszenia

Ogłoszenia o pracę
Ogłoszenie
Rada Nadzorcza KSM-L ogłasza konkurs na stanowisko nieetatowego (społecznego) Członka Zarządu KSML-W.
Zawiadomienie

Na podstawie § 108 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy Zdroju
ZWOŁUJE
Walne Zgromadzenie Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy Zdroju na dzień 28 czerwca 2023 r. godz. 1600 w świetlicy Spółdzielni przy ul. Wspólna 5 w Krynicy-Zdroju.

Informacja
Rada Nadzorcza KSML-W w Krynicy-Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko nieetatowego (społecznego) Członka Zarządu KSML-W