Statut Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy-Zdroju

 

 

Obowiązujące Regulaminy KSM L-W

 

 1. Regulamin Zarządu
 2. Regulamin Rady Nadzorczej Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.
 3. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu modernizacji sieci C.O. i C.W.U. oraz kotłowni KSML-W.
 4. Regulamin porządku domowego KSM L-W.
 5. Regulamin ustalania opłat i przedpłat i rozliczania kosztów energii elektrycznej, gazu, zimnej wody i gospodarowania odpadami komunalnymi dla użytkowników lokali w zasobach Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Krynicy - Zdroju.
 6. Regulamin ustalania opłat, przedpłat oraz rozliczania kosztów centralneg ogrzewania i centralnej ciepłej wody uzytkowej dla użytkowników lokali w w budynkach mieszkalnych wyposażonych w instalacje C.O. lub C.O. i C.W.U.Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Krynicy - Zdroju.
 7. Regulamin gospodarowania Funduszem na wymianę wodomierzy Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Krynicy-Zdroju.
 8. Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na wszystkie roboty budowlane, konserwacyjne, dostawy i usługi w Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy-Zdroju.
 9. Regulamin udostępniania dokumentów Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy - Zdroju
 10. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszy remontowych KSM L-W w Krynicy - Zdroju
 11. Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za użytkowanie lokali KSML-W w Krynicy - Zdroju